Zapisy do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Zapisy na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej oraz Liceum realizujących uzupełniający program nauczania

(uczeń musi uczęszczać do szkoły w Niemczech gdzie realizuje obowiązek szkolny)

Obowiązuje Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych,

w zakładce:

http://www.norymberga.orpeg.pl/content/akty-prawne

Zapisy odbędą się w szkole w dniu 18.05.2019 od godz. 9:00

Johann-Daniel-Preißler-Schule - Preißlerstraße 6 - 90429 Nürnberg

pok. 116 (osobiście z ważnym dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna)

Do 1 klasy Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci urodzone w roku 2012 lub 2013

Uwaga: !!! obowiązek szkolny realizowany jest w szkole niemieckiej - wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły niemieckiej.

Proszę o wysłanie danych dziecka w celach zameldowania:

http://www.norymberga.orpeg.pl/content/dane-do-zameldowania#overlay-cont...

Formularz zameldowania do szkoły do pobrania poniżej.

na stronie: www.norymberga.orpeg.pl

lub na stronie: www.glos-szkoly.de

Informacji udziela kierownik szkoły:

mgr Jarosław Muszyński – adres email: norymberga@orpeg.pl

lub telefonicznie pod numerem: 0049-911-353618 ( w poniedzałki od godz. 19:00-20:00)

* Uczniowie szkoły podstawowej otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN

Nauka języka polskiego, wiedzy o Polsce (historia i geografia Polski) oraz dla chętnych religii odbywa się dwa razy w miesiącu, co drugą sobotę w budynku szkoły niemieckiej